Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi INTERREG IPA Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Gerçekleştirildi-Kabul Edilen Projeler Belirlendi Burgaz Başkonsolosluğumuzda Sınır Ötesi İşbirliği Programlarına İlişkin Sunum Gerçekleştirilmiştir IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı 8-9 Kasım 2018 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi Karadeniz Havzası Programı Kapsamında Kontrolörler ve Programın Kontrol İrtibat Noktasına Yönelik Bir Eğitim Gerçekleştirildi Karadeniz Havzası Programı Proje Hazırlama Çalıştayı Samsun'da Gerçekleştirildi Karadeniz Havzasında SÖİ Programı Yararlanıcı Eğitimi Kastamonu’da Gerçekleştirilmiştir Karadeniz Havzasında SÖİ Programı Yararlanıcı Eğitimi İstanbul’da Gerçekleştirilmiştir ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Verme Çağrısı Ortaklık Forumu Kişinev’de gerçekleştirilmiştir Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Üçüncü Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Moldova’nın Kişinev şehrinde gerçekleştirilmiştir Avrupa İşbirliği Günü Edirne ve Burgaz'da kutlandı ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcılarına Yönelik Eğitim İstanbul’da Gerçekleştirildi IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı 28-29 Haziran 2018 tarihinde Makedonya’da gerçekleştirildi INTERREG Sınır Ötesi İşbirliği Programları toplantısı 18-19 Haziran 2018 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bilgilendirme Semineri Gerçekleştirildi Interreg Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Ortaklık Forumu Düzenlenmiştir Interreg Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Verme Çağrısı Bilgilendirme Günü Kırklareli’nde Düzenlendi ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 Dönemi Kapanış Etkinliği ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Ortak İzleme Komitesi İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi INTERREG Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 8 9