Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Sınır Ötesi İşbirliği Programlarından biri ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı’dır. Avrupa Birliğinin Komşuluk Politikası altında yürütülen Program, ülkemizin IPA fonlarıyla katılım sağladığı çok taraflı bir işbirliği programıdır. 

1)Programda hangi ülkeler yer almaktadır? 

Programda, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 7 katılımcı ülke daha yer almaktadır. 


Programın haritası: AB bölgeleri işbirliği alanları koyu mavi ile diğer işbirliği alanları açık mavi ile gösterilmiştir

2)Programa Türkiye'den hangi iller dahildir?

Programın Türkiye'de kapsadığı 25 il şunlardır: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane.

3)Kimler başvurabilir? 

A)Merkezi ve Yerel Yönetim Makamları: Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler,  Kaymakamlıklar, Köy Muhtarlıkları,  Bakanlıklar ve taşra teşkilatları

B)Kamu Hukukuna Tabi Kuruluşlar: Üniversiteler (devlet/özel), Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Kooperatifler, Araştırma Merkezleri/Enstitüleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar (Endüstri Meslek liseleri,  Anadolu  Meslek ve  Meslek Liseleri, Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksek Okulları, İlköğretim Okulları)

C)Sivil Toplum Kuruluşları (Ayrıca su, enerji ve ulaşım hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren KİT’ler, diğer KİT’ler, Uluslararası örgütler): Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Meslek Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Ziraat Odaları, Esnaf Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği/Konfederasyonu, Sendikalar, Federasyonlar/Konfederasyonlar

4)Programın Yönetim Makamı ve Türkiye'deki Ulusal Otorite kimdir?

Programın Yönetim Makamı Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı olup, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Programın Türkiye'deki Ulusal Otoritesidir.

5)Projeler hangi alanlarda sunulabilir?

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi kapsamında aşağıda belirtilen iki özel hedef belirlenmiştir.

Özel Hedef 1- Karadeniz Havzasında iş ve girişimciliğin desteklenmesi

Öncelik 1.1:Turizm ve kültür sektörlerinde iş ve girişimciliği ortaklaşa teşvik etmek

Öncelik 1.2:Tarım ve bağlantılı sektörlerde sınır ötesi ticaret fırsatlarını ve modernizasyonu artırmak 

Özel Hedef 2- Karadeniz Havzasında çevresel korumanın koordinasyonunun ve deniz kirliliğinin ortaklaşa azaltılmasının teşviki

Öncelik 2.1:Ortak çevresel izlemenin geliştirilmesi

Öncelik 2.2:Nehir ve deniz kirliliğini azaltmak amaçlı ortak farkındalık oluşturma faaliyetlerinin teşvik edilmesi

6)Programa hangi kaynaklardan fon sağlanmaktadır?

Söz konusu Programa Avrupa Birliği bütçesinden sağlanan yardım Türkiye için IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) fonlarıyla temin edilirken, diğer 7 ülke için ENPI (Avrupa Komşuluk Politikası Aracı) tahsisatı aracılığıyla aktarılmaktadır.

7) Projelere ne kadar fon sağlanmaktadır?

Programın 2014-2020 döneminde uygulanması için tahsis edilen fon 49 milyon Avro olup bu tutarın 39 milyon Avro’luk kısmı ENI (European Neighbourhood Instrument) katkısı; 10 milyon Avroluk kısmı ise IPA katkısıdır. Ulusal eş finansmanlarla birlikte Programın toplam bütçesi 53,9 milyon Avrodur.

Bir Projenin uygulanması için sunulan projenin bütçesi, aşağıdaki asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır.

 

Asgari tutar (Avro)

Azami tutar (Avro)

 

Öncelik 1.1 500.000,00 1.500.000,00
Öncelik 1.2 300.000,00 700.000,00
Öncelik 2.1 500.000,00 1.000.000,00

ENI hibesi, projenin toplam uygun maliyetinin en fazla %92'sine kadar olmalıdır (her Ana/Proje ortağı için). Ulusal eş finansman oranı, projenin toplam uygun maliyetinin en az %8'i olmalıdır.

Küçük ölçekli yatırımlar proje başına en fazla 500.000 Avroya kadar uygundur.
  
8)Proje sunmak için kimlerle ortaklık kurmalısınız? 

Projelerin en az bir AB üyesi ülke (Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan) ve bir ortak ülkeden en az bir ortakla (Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna) yürütülebilir.

Türk ortaklar, söz konusu ortaklık yapısına ilave olarak katılabileceklerdir.

Ortak sayısı fazla olan ülkeler ek puan alabilirler.

9)Nereden ortak bulabilirsiniz?

A)Program sitesinde yer alan ve Program öncelikleri kapsamında hazırlayacağınız projelerinize ortak aramak için veri tabanından faydalanabilirsiniz.

Veri tabanına ulaşmak için tıklayınız

B)ENI Karadeniz Havzasında SÖİ Programı katılımcı ülkelerinin Ulusal Otoriteleri, Yönetim Makamı ve Program Ortak Teknik Sekretaryası  işbirliği ile düzenlediği Ortaklık Forumlarına katılabilirsiniz. Ortaklık Forumlarının duyuruları internet sitemizde yayınlanmaktadır. ÖRNEK PROJE 

Ege’den Karadeniz’e Ortaçağ Limanları 
 

IPA Ana Yararlanıcı: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı 
 

IPA Partneri: Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı  

Uygulama Dönemi: 01.01.2012-01.04.2014   
 

IPA Bütçesi: 110.736 avro -  Toplam Bütçe: 694.692 avro
 

Projenin amacı: Karadeniz havzası ülkelerinde faaliyet gösteren kurumlar arasında uluslararası bir işbirliği ağının kurularak bölgede yer alan Ortaçağ Limanları arasındaki potansiyel kültür turizminin teşvik edilmesidir.    


Ortaklar

Proje Türkiye, Yunanistan, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Rusya ve Azerbaycan’dan çeşitli kurumların yer aldığı geniş katılımlı bir platform tarafından yürütülmüştür.

*Rusya ve Azerbaycan yeni dönemde programa katılımcı ülkeler arasında yer almamaktadır.

 

Program sitesinde yer alan ve Program öncelikleri kapsamında hazırlayacağınız projelerinize ortak aramak için kullanabileceğiniz veri tabanına ulaşmak için tıklayınız.