Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

2021-2027 Dönemi

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi Sınır Ötesi İşbirliği Programı:

2021-2027 dönemi kapsamında programlama çalışmaları devam etmektedir. Program alanı ve program ülkelerinde bir değişiklik bulunmamakta, Program bütçesinin 67,8 milyon Avro olması öngörülmektedir. Programının teklif çağrısına ilişkin açıklanması öngörülen tarih 2022 yılının son üç ayı olarak planlanmaktadır.

Programın destekleyeceği alanlar, program ülkelerinde yapılan bölgesel ihtiyaç analizleri ve ulusal danışma süreçleri çerçevesinde belirlenmiştir:

 

  1. Daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa
  • Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin ve gelişmiş teknolojilerin sahiplenilmesinin arttırılması ve iyileştirilmesi

       2.Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa 

  • Ekosistem yaklaşımlarının benimsenmesi suretiyle iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin önlenmesi, bu risklere karşı dayanıklılığın teşvik edilmesi

 

  •  Şehir alanları da dahil olmak üzere doğanın, biyolojik çeşitliliğin ve yeşil altyapının korunmasının ve muhafazasının geliştirilmesi ve her türlü kirliliğin azaltılması                                                                                                                                             

 

 Potansiyel yararlanıcılar, internet sitemizi veya Programın internet sitesini takip ederek ayrıntılı bilgi edinebilirler. 

Programın internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.