Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

2007-2013 Dönemi

Programın 2007-2013 dönemindeki toplam bütçesi 38 milyon avro olup bu tutarın 28 milyon avrosu ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) fonlarından 7 milyon avrosu ise IPA fonlarından karşılanmış ve ayrıca 3 milyon avro tutarında yararlanıcı ülkelerce eş finansman sağlanmıştır.

2007-2013 döneminde desteklenen öncelik alanları:

  1. Ortak kaynaklara dayalı ekonomik ve sosyal kalkınma için sınır ötesi ortaklıkların desteklenmesi
  • Yeni bölge içi bilgi, iletişim, ulaşım ve ticaret bağlantıları için erişilebilirlik ve bağlanabilirliğin güçlendirilmesi
  • Ortak turizm geliştirme girişimlerini ve geleneksel ürünleri teşvik etmek için turizm ağlarının oluşturulması
  • Yerel kalkınma politikalarının tasarımı ve uygulanması için idari kapasitenin oluşturulması

 

        2. Çevrenin korunması ve muhafazası için kaynakları ve yetkinlikleri paylaşmak

  • Nehir ve deniz sistemlerinin çevre korumasındaki ortak zorlukların üstesinden gelmek için gereken ortak bilgi ve bilgi tabanının güçlendirilmesi
  • Korunan doğal alanlar için çevre koruma alanında araştırma, yenilik ve farkındalığın teşvik edilmesi
  • Katı atık ve atık su yönetim sistemlerinin teknolojilerinde ve yönetiminde yeniliğe yönelik işbirliği girişimlerinin teşvik edilmesi

 

        3. Havzada ortak bir kültür ortamının kurulması için kültür ve eğitim ağlarının desteklenmesi

  • Karadeniz Havzası topluluklarında kültürel ağ oluşturma ve eğitim alışverişini teşvik etmek.

 

Örnek Proje Broşürü:

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde hazırlanan "Sınır Tanımayan Projeler" broşürüne ulaşmak için tıklayınız.