Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının Yönetim Makamı Sardunya Özerk Bölgesi Yönetimi’dir. 2021-2027 döneminde programa katılması beklenen ülkeler Cezayir, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Malta, Filistin, Portekiz, İspanya, Tunus’tur.

Programın Türkiye’deki program alanı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak illeridir.

Ülkemiz tarafından programa ilk kez katılım sağlanmakta olup 2021-2027 hazırlık sürecinin ilk aşamasından beri sürece dahil olunmuştur. Program belgesi Aralık 2022’de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

Programın yeni dönem bütçesi 281.473.092,00 avrodur. Bu bağlamda, Program AB’nin en yüksek bütçeli sınır ötesi işbirliği programlarındandır.

Programın ilk teklif çağrısı 15 Aralık 2023'te duyurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Programı Program Öncelikleri:

PO(Policy Objective) 1 - Daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa

SO (Specific Objective) 1.1 Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin ve gelişmiş teknolojilerinin sahiplenilmesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

SO1.3 Üretime yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere, KOBİ’lerin rekabetçiliği ve sürdürülebilir gelişimi ile KOBİ’ler aracılığıyla oluşturulan istihdamın desteklenmesi

 

PO2 – Daha yeşil, sıfır karbon ekonomisine doğru daha düşük karbon tüketimine yönelen ve dirençli bir Avrupa

SO 2.1 Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve sera gazlarının azaltımı  

SO 2.4 Ekosistem yaklaşımlarının benimsenmesi suretiyle iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin önlenmesi, bu risklere karşı dayanıklılığın teşvik edilmesi                                                                                                         

SO 2.5 Suya erişimin ve sürdürülebilir su yönetiminin teşvik edilmesi

SO 2.6 Döngüsel ve kaynak verimliliğine dayalı bir ekonomiye geçişin teşvik edilmesi

 

PO4 – Avrupa Sosyal Haklar sütununu uygulayan daha sosyal ve kapsayıcı bir Avrupa

SO 4.2 Uzaktan ve çevrimiçi eğitim öğretim dahil olmak üzere erişilebilir bir altyapı oluşturulması suretiyle kaliteli ve kapsayıcı eğitim, öğretim ve yaşam boyu öğrenme hizmetlerine erişimin geliştirilmesi

SO 4.5 İlk basamak hekimliği dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine erişimin ve sağlık sisteminin kapasite iyileştirmesinin sağlanması ve kurumsal sağlık hizmetlerinden ail eve topluluk bazlı sağlık hizmetlerine geçişin teşvik edilmesi

 

ISO (Interreg Specific Objective) 1 – Daha iyi bir işbirliği yönetimine yönelik Interreg-özel hedefi

ISO 1.6 Daha iyi bir işbirliği yönetimi için diğer faaliyetlerÖrnek Projeler

Ortak Arama Platformları:

https://keep.eu/partners/

https://www.goforenicbc.eu/index.php/en-partnership-videotutorial/

https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/first-call-for-proposals/find-partners/  (Yakında aktif hale gelecektir. )

Nasıl ortak bulunur videosu için tıklayınız. 

Programla ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.