Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

2021-2027 Dönemi

Ülkemiz tarafından programa ilk kez katılım sağlanmakta olup 2021-2027 hazırlık sürecinin ilk aşamasından beri sürece dahil olunmuştur. Program belgesi Aralık 2022’de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

Programın yeni dönem bütçesi 281.473.092,00 avrodur. Bu bağlamda, Program AB’nin en yüksek bütçeli sınır ötesi işbirliği programlarındandır.

Geniş bir coğrafyayı kapsayan program Avrupa Komisyonu tarafından stratejik öneme haiz programlar arasında gösterilmektedir.

Programın ilk teklif çağrısı 15 Aralık 2023'te duyurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

    1. Program Öncelikleri:

PO 1 - Daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa

SO1.1 Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin ve gelişmiş teknolojilerinin sahiplenilmesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

SO1.3 Üretime yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere, KOBİ’lerin rekabetçiliği ve sürdürülebilir gelişimi ile KOBİ’ler aracılığıyla oluşturulan istihdamın desteklenmesi

PO2 – Daha yeşil, sıfır karbon ekonomisine doğru daha düşük karbon tüketimine yönelen ve dirençli bir Avrupa

SO 2.1 Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve sera gazlarının azaltımı  

SO 2.4 Ekosistem yaklaşımlarının benimsenmesi suretiyle iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin önlenmesi, bu risklere karşı dayanıklılığın teşvik edilmesi                                                                                                         

SO 2.5 Suya erişimin ve sürdürülebilir su yönetiminin teşvik edilmesi

SO 2.6 Döngüsel ve kaynak verimliliğine dayalı bir ekonomiye geçişin teşvik edilmesi

PO4 – Avrupa Sosyal Haklar sütununu uygulayan daha sosyal ve kapsayıcı bir Avrupa

SO 4.2 Uzaktan ve çevrimiçi eğitim öğretim dahil olmak üzere erişilebilir bir altyapı oluşturulması suretiyle kaliteli ve kapsayıcı eğitim, öğretim ve yaşam boyu öğrenme hizmetlerine erişimin geliştirilmesi

SO 4.5 İlk basamak hekimliği dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine erişimin ve sağlık sisteminin kapasite iyileştirmesinin sağlanması ve kurumsal sağlık hizmetlerinden ail eve topluluk bazlı sağlık hizmetlerine geçişin teşvik edilmesi

ISO 1 – Daha iyi bir işbirliği yönetimine yönelik Interreg-özel hedefi

ISO 1.6 Daha iyi bir işbirliği yönetimi için diğer faaliyetle

Interreg NEXT Akdeniz Havzası SÖİ Programı 2021-2027 Program dönemi kapsamında hazırlanan Stratejik Çevre Değerlendirmesi Kapsam Belirleme Raporu için tıklayınız.

Örnek Projeler

Ortak Arama Platformları:

https://keep.eu/partners/

https://www.goforenicbc.eu/index.php/en-partnership-videotutorial/

https://www.enicbcmed.eu/calls-for-proposals/call-for-capitalisation-projects/project_ideas_and_partner_search

Programla ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.