Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Sınır Ötesi İşbirliği Programlarına Yönelik Bir Tanıtım Etkinliği (7 Haziran) ve Proje Hazırlama Eğitimi (8-9 Haziran) Düzenlenecektir Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Program Belgesi İçin Kamuoyu İstişaresi Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı “Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İşbirliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" projesi mal ve hizmet alımı duyurusu Interreg NEXT Akdeniz Havzası SÖİ Programı 2021-2027 Program dönemi kapsamında Stratejik Çevre Değerlendirmesi Kapsam Belirleme Raporuna ilişkin istişarelerin başlatılması Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı 2021-2027 Program dönemi kapsamında Çevresel Etki Değerlendirme Raporuna ilişkin istişarelerin başlatılması Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi istişare süreci başladı Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Uygulanabilecek Proje Fikirlerini Almak Amacıyla Yapılan Kampanya 26 Aralık tarihine uzatıldı Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bölgesel Strateji Belgesi Çevirisi Yayınlanmıştır Karadeniz Havzası Programı kapsamında İşbirliği Ağları kuruldu Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bütünleşik Bölgesel Strateji (BBS) Kapsamında Uygulanabilecek Proje Fikirlerini Almak Amacıyla Yapılan Davet Hakkında Bulgaristan - Türkiye Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yapılan ödemeler hk. Balkan Forumu 3. Toplantısı 24-25 Eylül tarihlerinde düzenleniyor Karadeniz Havzası Programı Fotoğraf Yarışması Avrupa İşbirliği Günü Kırklareli’nin İnece beldesinde gerçekleştirilecek etkinlikler ile kutlanacak Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Program belgesi ilk taslağı hazırlandı Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Yararlanıcıları için Önemli Duyuru: Proje Uygulama Rehberinin 3.1 Nolu Revizyonu Yayınlandı Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2007-2013 Programı Kapanışı Gerçekleştirildi Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcılarının Dikkatine Interreg BG-TR IPA SÖİ Programı Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Rapor Taslağına ilişkin İstişarelere Katılım Daveti Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 9. Haber Bülteni Yayınlandı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10