Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Interreg İşbirliği Günü Edirne'nin Keşan İlçesinde gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanıyor Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Akaba/Ürdün ofisine eleman alınacaktır Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı Program Belgesi revize edildi Karadeniz Programı Kapsamında Devlet Yardımı Uygunluk Değerlendirmesi Yapacak Uzmanlar Alınacaktır Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın KOBİ’lere yönelik “Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği” proje teklif çağrısı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenecek Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı KOBİ’lere Yönelik Olarak Açılacak “Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesi” Teklif Çağrısının Kamuoyu İstişare Süreci Başlamıştır Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı ve Performans Çerçeve Metodolojisi Revizyonu Kamuoyu Görüşüne Sunuldu Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi Bütçe Revizyonu Danışma Sürecine Açıldı Karadeniz Programı Kapsamında Bağımsız Değerlendiriciler Alınacaktır Bulgaristan-Türkiye INTERREG (VI-A) IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Bağımsız Değerlendiriciler Alınacaktır 2021-2027 INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Programı İlk Ön Teklif Çağrısı Kapsamında 47 Proje Başvurusu Alındı INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında İnşaat Mühendisi/Mimar Alınacaktır 2021-2027 Karadeniz Havzası Programı İlk Teklif Çağrısı Atında 151 Proje Başvurusu Alındı Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bölgesel Strateji kapsamında duyurulan İlk teklif çağrısına ilişkin bilgilendirme Karadeniz Havzası Programı İlk Teklif Çağrısı Projeleri için Ulusal Eş Finansman Katkısı Açıklaması Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 1. teklif çağrısı hibe rehberine Moldova’nın belli bölgelerine ilişkin dipnot açıklaması eklendi Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı 2021-2027 Dönemi Birinci Teklif Çağrısı yayınlandı Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi Bölgesel Stratejisi birinci proje ön teklif çağrısı yayınlandı Bulgaristan -Türkiye Programı Bölgesel Strateji kapsamında proje ön teklifine yönelik Başvuru rehberi hakkında kamuoyu istişareleri Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Sık Sorulan Sorular ve Cevapları Yayınlandı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11