Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi Bütçe Revizyonu Danışma Sürecine Açıldı

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi hazırlık çalışmaları kapsamında 2021 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen kamuoyu danışma sürecinde Programın yeni dönem hedeflerine ilişkin beklenti ve görüşler alınmıştı. Anket ve danışma toplantıları ile gerçekleştirilen bu süreç neticesinde AB Uyum Politikasının Akıllı Avrupa Politika Hedefi (PO1) altındaki “Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesi ile ileri teknolojilerin yükseltilmesi" özel hedefi ile Daha Yeşil Avrupa Politika Hedefi (PO2) altındaki "İklim değişikliğine uyum, afet riskinin önlenmesi ve dayanıklılığın desteklemesi ile ekosistem temelli yaklaşımların dikkate alınması” ve “Doğa ve biyoçeşitliliğin korunmasının ve kentsel alanlar dahil yeşil altyapının güçlendirilmesi, ve her çeşit kirliliğin azaltılması” özel hedefi Programın 2021-2027 dönemi hedefleri olarak belirlenmişti.

Gelinen aşamada Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Program bütçesine yaklaşık 20 Milyon Avro tutarında ek tahsisat yapılması kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda, yukarıda anılan program önceliklerine ilave olarak AB Uyum Politikasının “Daha İyi İşbirliği Yönetişimi" Özel Hedefi programa dahil edilmiştir. Bu hedef ile Program alanındaki kamu makamlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, güven  ve sürdürülebilir demokrasinin geliştirilmesi ve sivil toplum aktörlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu itibarla, söz konusu hedefleri Programa katılan ülkelerin ihtiyaçlarına göre daha iyi şekillendirmek için bir danışma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda katkı sağlamak isteyen kurum ve kuruluşlarımız beklenti ve görüşlerini  en geç 24 Ağustos 2023 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan çevrim içi anket marifetiyle iletebileceklerdir.

Ankete ulaşmak için tıklayınız.