Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

2021-2027 INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Programı İlk Ön Teklif Çağrısı Kapsamında 47 Proje Başvurusu Alındı

2021-2027 INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Programı kapsamında, "Yerel ekonominin rekabet gücünün artırılması, dijital ve yeşil dönüşüme dayalı sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması” Özel Amacı İlk Ön Teklif Çağrısı altında 47 proje başvurusu alındı.

Ön Teklif Çağrısı kapsamında ana yararlanıcılarının 25'i Bulgaristan'dan, 22’si Türkiye'den olmak üzere toplam 47 proje ön teklifi sunulmuştur. Strateji Kurulu, sunulan ön teklif çağrılarını gözden geçirip onayladıktan sonra, Bölgesel Strateji'nin "Yerel ekonominin rekabet gücünün artırılması, dijital ve yeşil dönüşüme dayalı sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması” Özel Amacının gerçekleştirilmesine en çok katkı sağlayan adaylar tam proje tekliflerini sunmaya hak kazanacaklardır.