Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının Bölgesel Stratejisi Altındaki Birinci Proje Ön Teklif Çağrısında belirlenen Proje Fikirleri için İkinci Aşama Başlıyor

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının Bölgesel Stratejisi Altındaki Birinci Proje Ön Teklif Çağrısında belirlenen Proje Fikirleri için İkinci Aşama Başlıyor

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 dönemi Bölgesel Stratejisi kapsamında duyurulan proje ön teklif çağrısının değerlendirme süreci sonunda asil ve yedek  olarak seçilmiş tüm proje fikirlerinin geliştirilmesine ilişkin süreç başladı.

Toplam bütçesi 13.423.529 Avro olan çağrı kapsamında kısa listeye kalan proje fikirlerinin;

- Rekabetçilik ve iş ortamı;

- Yerel ekonominin dijitalleşmesi ve iklim nötrlüğü;

- İstihdam edilebilirlik ve işgücü piyasasına uyum;

- Turizm;

-Turizm potansiyeline sahip doğal varlıkların yönetiminde ekosistem uygulamaları ve hizmetleri alanlarına katkı sunması hedefleniyor.

Sözkonusu süreçte başvuru sahiplerinden çağrının ilk aşamasında belirlenen 27 proje fikrinin, projenin operasyonel yönleri, özellikle de faaliyet planı ve bütçesi gibi teknik bilgilerin sunulacak proje tekliflerinde daha da detaylandırılması bekleniyor.

Programın Ortak Elektronik İzleme Sistemine (JEMs) proje tekliflerinin nihai halinin sunulması için son tarih 13 Ağustos 2024, 17:00 EEST'dir.

Çağrıya ilişkin bilgiler ve başvuru için gerekli belgelerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.