Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 1. teklif çağrısı hibe rehberine Moldova’nın belli bölgelerine ilişkin dipnot açıklaması eklendi

30 Mart 2023 tarihinde yayınlanan Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İlk Teklif Çağrısı Hibe Rehberinin (hem standart hem de küçük ölçekli projeler için) 1 nolu parçasının Bölüm 3 Uygun Alan başlığı altında Program’ın İzleme Komitesi kararıyla düzeltme yapılmıştır. Söz konusu düzeltme, Program alanında yer alan Moldova’nın belli bölgelerine ilişkin aşağıda belirtilen dipnot açıklamasını içermekte olup proje başvurusunda bulunacak potansiyel yararlanıcılarımızın Moldova’dan kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmaları halinde aşağıdaki hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

Transdinyester bölgesi, Bender Belediyesi ve Gagavuzya'dan potansiyel başvuru sahipleri, yetkili ulusal makamlara kayıtlı olmaları, Moldova Cumhuriyeti'nin müsamahakar kanunlarına sahip olmaları, yürürlükteki ulusal mevzuatın gerekliliklerine uymaları, Moldova Cumhuriyeti'nin düzenleyici çerçevesi ve ülkenin dış ortaklarla işbirliği/finansman anlaşmaları gerekliliklerine uygun olarak projeleri yürütmeleri durumunda uygundur.

“Potential applicants from Transnistrian region, Bender Municipality and Gagauzia are eligible if they are registered with the competent national authorities, possess permissive acts of the Republic of Moldova, comply with the requirements of the national legislation in force and implement projects in accordance with the requirements of the regulatory framework of the Republic of Moldova and the country's cooperation/financing agreements with external partners.”

Karadeniz Programı 2021-2027 Dönemi İlk Teklif Çağrısına ilişkin güncellenmiş hibe rehberi ve eklerinin tümüne Başkanlığımız SÖİ Programları internet sitesindeki https://cbc.ab.gov.tr/karadeniz/50667/belgeler?lang=tr adresinden erişilebilir.