Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Anket: Bulgaristan Cumhuriyeti Tarafından Yönetilen IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2007-2013 Dönemi Etki Değerlendirme Performansı 2014-2020 KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI TRABZON VE İSTANBUL BİLGİLENDİRME GÜNLERİ Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamındaki Proje Tekliflerinin İdare Uygunluk Değerlendirmesi Karadeniz Programı 2014-2020 Açılış Konferansı ve Ortaklık Forumu Karadeniz Programı 2014-2020 Tanıtım ve Bilgilendirme Etkinlikleri Sunuları Karadeniz Programı 2014-2020 Tanıtım ve Bilgilendirme Etkinlikleri Sunuları Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi potansiyel yararlanıcıları için eğitim ihtiyaçlarına dair anket çalışması Karadeniz Programına dair Benim Avrupalı Kentim belgeselinin in 16. Bölümü Yayımlandı 2014-2020 dönemi Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İSTANBUL İLİ TANITIM KONFERANSI Etkinliği 2014-2020 dönemi Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ordu İli Bilgilendirme Günü Etkinliği Birinci Teklif Verme Çağrısı Son Tarihi - Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan - Türkiye Programı (2014 - 2020) Birinci Teklif Verme Çağrısı Son Tarihi - Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan - Türkiye Programı (2014 - 2020) Bulgaristan-Türkiye IPA SÖİ Programı (2014-2020) Birinci Teklif Çağrısı Başvurulara İlişkin Sorular ve Cevaplar Bulgaristan-Türkiye IPA SÖİ Programı (2014-2020) Birinci Teklif Çağrısı Başvurulara İlişkin Sorular ve Cevaplar Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı-1. Teklif Çağrısı BAŞVURU FORMU Yeniden Düzenlenmiştir. 1. Teklif Çağrısı Interreg- IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı BAŞVURU FORMU Yeniden Düzenlenmiştir. Bulgaristan-Türkiye IPA SÖİ Programı (2014-2020) Birinci Teklif Çağrısı Başvurulara İlişkin Sorular ve Cevaplar Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Görevlendirilecek İnşaat Mühendisi/Mimar Alınacaktır "Benim Avrupalı Kentim"in 2. Bölümü Yayımlandı Birinci Teklif Verme Çağrısı - Interreg IPA Bulgaristan - Türkiye SÖİ Programı (2014 - 2020) Başvuru Rehberinin Türkçe Çevirisi Yayımlanmıştır
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12