Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamındaki Proje Tekliflerinin İdare Uygunluk Değerlendirmesi

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı birinci teklif çağrısı kapsamında sunulmuş projelerin İdari Uygunluk Değerlendirmesi sonuçlanmıştır. Değerlendirme sonuçlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
İdari Uygunluk Kontrolünü Geçmiş Olan Başvuruların Listesi
İdari Uygunluk Kontrolünü Geçememiş ve Reddedilmiş Başvuruların Listesi

İlk değerlendirme aşamasını geçen proje teklifleri, diğer aşama olan Teknik Kalite Değerlendirme aşamasına geçecek ve Bağımsız Değerlendiriciler tarafından değerlendirilecektir. En çok oy alan proje finanse edilmek üzere önerilecektir.

Bu aşamada reddedilmiş proje teklifleri, reddedilme nedenlerini içeren münferit mektuplar yollanarak bildirilecektir.