Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Birinci Teklif Verme Çağrısı Son Tarihi - Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan - Türkiye Programı (2014 - 2020)

Bulgaristan ve Türkiye arasında işbirliğini artırmak amacıyla, 16.11.2015 tarihinde, Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan – Türkiye Programı kapsamında Birinci Teklif Verme Çağrısını duyurusunun son başvuru tarihi 16.03.2016'dır.

Son başvuru tarihi ertelenmeyecektir.

Lütfen resmi kanallar dışındaki haber kaynaklarına itibar etmeyiniz:
- cbc.ab.gov.tr
- ipacbc-bgtr.eu