Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı-1. Teklif Çağrısı BAŞVURU FORMU Yeniden Düzenlenmiştir.

Interreg- IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Başvuru Rehberi'ndeki teknik aksaklıklar düzeltilerek (içerikte herhangi bir değişiklik yapılmaksızın) yayımlanmıştır. 

Lütfen Microsoft Excel 2010 ya da sonraki versiyonlarını kullanınız.

Başvuru rehberinin düzeltilmiş hali için lütfen tıklayınız