Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Bulgaristan-Türkiye IPA SÖİ Programı (2014-2020) Birinci Teklif Çağrısı Başvurulara İlişkin Sorular ve Cevaplar

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi birinci teklif verme çağrısı kapsamında sunulacak tekliflerin verilmesine ilişkin belirlenen son gün olan 16 Mart 2016 tarihinden 21 takvim günü öncesine kadar başvuru sahipleri esasa ilişkin sorularını iletebilecektir. Ortak Sekretarya (Joint Secretariat-JS) bu soruları tekliflerin verilmesi için belirlenen son tarihten en geç 11 takvim günü öncesinde cevaplayacaktır.

Sorular aşağıda belirtilen adreslere faks veya e-posta yoluyla gönderilebilir, soruları yollarken Teklif Çağrısının referans numarası net biçimde belirtilmelidir:

No. 2014TC16I5CB005 – 2015 –1:
Faks: ++359 38 663 888
E-posta: idelchev@mrrb.government.bg

Tüm başvuru sahiplerine eşit muamele etmek adına Yönetim Makamı herhangi bir başvuru sahibinin, ortağın, eylem veya özel bir faaliyetin uygunluğu hakkında ön fikir veremez.

Diğer başvuru sahiplerini de ilgilendirebilecek sorular cevaplarıyla birlikte şu internet sitelerinde yayımlanacaktır: www.ipacbc-bgtr.eu, www.mrrb.government.bg, http://cbc.ab.gov.tr.