Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Çevre Dostu KOBİ’lerin Sundukları Proje Fikirlerinin Değerlendirme Süreci Başlıyor

Çevre Dostu KOBİ’lerin Sundukları Proje Fikirlerinin Değerlendirme Süreci Başlıyor

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında ilk kez Edirne ve Kırklareli’nde bulunan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik açılan proje teklif çağrısı kapandı.

6. 616.228 avro bütçeli çağrı kapsamında KOBİ’ler enerji verimliliği ve sera gazı salınımının azaltılması ile  döngüsel ve kaynakların verimli kullanıldığı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi konuları altında toplam bütçesi 15.313.695 Avro  olan 41 proje sundular. Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması başlığı altında toplam bütçesi 10.518.673 Avro olan 29 proje teklifi sunulurken döngüsel ve kaynakların verimli kullanıldığı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi konusu altında ise toplam bütçesi 4.795.022 avro olan 12 proje teklifi sunuldu.

Bulgar ve Türk KOBİ’lerin ortaklığında programa sunulan proje fikirlerinin değerlendirme sürecinin 4 ay sürmesi planlanıyor.