Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Belgeler

Sınır Ötesi İşbirliği Programları broşürü için lütfen tıklayınız.

Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi Stratejik Çevre Değerlendirmesi Kapsam Belirleme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi taslak Program belgesi için tıklayınız.  (yalnızca İngilizce olarak mevcuttur). Taslak program belgesinin özeti Arapça - İngilizce - Fransızca

Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan Program belgesi için tıklayınız.