Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Belgeler

Sınır Ötesi İşbirliği Programları broşürü için lütfen tıklayınız.

Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi Stratejik Çevre Değerlendirmesi Kapsam Belirleme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan Program belgesi için tıklayınız. 

Interreg NEXT MED Programı Hakkında Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız

Interreg NEXT MED Proje Hazırlama Rehberi için tıklayınız

Interreg NEXT MED Metodoloji Dökümanı için tıklayınız

Interreg NEXT MED Programı Birinci Çağrı Hakkında Genel Sunum için tıklayınız