Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Stratejik Programlama Toplantısı düzenlendi

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Stratejik Programlama Toplantısı düzenlendi


Başkanlığımızın Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Avrupa Komşuluk Politikası (ENI) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 dönemi programlama çalışmaları kapsamında, Başkanlığımızda 26 Şubat 2020 tarihinde Stratejik Programlama Toplantısı düzenlenmiştir. 

 

Programın Yönetim Makamı olan Romanya Bayındırlık, Kalkınma ve Yönetim Bakanlığı, ENI Sınır Ötesi İşbirliği Programları Teknik Destek Ekibi (TESIM), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Vilayetler Hizmet Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Programın yeni dönemdeki yapısı ve programlama sürecine ilişkin katılımcı kurumlar bilgilendirilmişlerdir. 

 

Toplantıda, ayrıca Programın 2021-2027 programlama çalışmalarını yürütmek amacıyla yerel ve bölgesel düzeyde bir ulusal çalışma grubu oluşturulması ve bu kapsamda illerdeki kamu kurumları, yerel yönetimler, oda ve borsalar ile sivil toplum örgütlerinin sürece dahil edilmesi amacıyla toplantıya katılan kurumların gerekli çalışmaları başlatması kararlaştırılmıştır.