Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının 2021-2027 Dönemi Önceliklerinden Biri Olan “Daha Güvenli ve Emniyetli Avrupa ve Komşuları” (ISO 2) Semineri Video-Konferans Olarak Yapıldı

Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının 2021-2027 Dönemi Önceliklerinden Biri Olan “Daha Güvenli ve Emniyetli Avrupa ve Komşuları” (ISO 2) Semineri Video-Konferans Olarak Yapıldı

Interreg Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının 2021-2027 dönemi için Komisyon tarafından belirlenen politika hedeflerinden biri olan “Daha Güvenli ve Emniyetli Avrupa ve Komşuları” ile ilgili olarak Avrupa genelinde Interreg programlarına destek sağlayan INTERACT tarafından 6 Temmuz 2020 tarihinde video-konferans gerçekleştirilmiştir.


Seminere Avrupa çapında uygulanan çok sayıda sınır ötesi işbirliği programının temsilcileri ve Avrupa Komisyonu DG-REGIO yetkilileri katılım sağlamıştır. Etkinliğe ülkemizi temsilen Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer ve AB İşleri Uzmanı Serkan Bozkurt ve Övünç Güneş tarafından katılım sağlanmıştır.

Avrupa Komisyonu tarafından Interreg sınır ötesi işbirliği programlarına özel olarak belirlenen söz konusu politika hedefi, sınır geçiş yönetimi, erişilebilirlik ve göç yönetimi alanlarında yürütülecek faaliyetler aracılığıyla başta göç olmak üzere ortak güvenlik sorunlarının çözümüne yönelen bir önceliktir. Bu kapsamda, sınır geçiş yönetimi ve hareketliliği, özellikle sağlık alanında afet risk yönetimi ve göçmenlerin korunmasını da kapsayacak şekilde göç yönetimi gibi alanların desteklenmesi mümkün olabilecektir. Yürütülecek projeler aracılığıyla sınır geçiş noktalarında küçük ölçekli yatırım faaliyetlerinin yanı sıra göçmenlerle bütünleşme ve risk yönetim sürecinin desteklenmesi de hedeflenmektedir.

Ülkemizin katılım sağladığı sınır ötesi işbirliği programlarının 2021-2027 döneminde yöneleceği politika önceliklerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.