Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi Görev Gücü Toplantısı İnternet Üzerinden Gerçekleştirildi

Avrupa Komşuluk Politikası Aracı altında 2014-2020 döneminde ENI Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı adıyla uygulanmakta olan ve 2021-2027 programlama döneminde Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı adıyla devam etmesi beklenen programın hazırlık sürecini yürütmek üzere oluşturulan çalışma grubunun ilk resmi toplantısı 7 Nisan 2020’de gerçekleştirilmiştir.COVID-19 salgını nedeniyle internet aracılığıyla sanal toplantı şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe Program hazırlık sürecine dahil olan 15 ülke ve Avrupa Komisyonu temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır. Toplantıda ülkemiz Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından temsil edilmiştir.Toplantıda Programın 2021-2027 dönemi hazırlıklarını yürütecek olan görev gücünün çalışma usul ve esasları görüşülmüş, hazırlık sürecine ilişkin önümüzdeki günlerde atılması gereken adımlarla ilgili değerlendirme yapılmıştır.