Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
INTERREG IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Çağrı Teklifi Kapsamında Sözleşme İmzalama Töreni Sofya Büyükelçiliğimizde Sınır Ötesi İşbirliği Programları, Sivil Toplum Diyaloğu Projeleri ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına İlişkin Sunum Gerçekleştirilmiştir IPA Çok Ülkeli Programın Koordinasyon Çalışma Toplantısı Tiran’da Gerçekleştirildi Karadeniz Havzası Programı ANEMONE Projesi Denizel Çöpler Çalıştayı İstanbul’da Düzenlendi 2019 Yılı Avrupa Komşuluk Politikası Sınır Ötesi İşbirliği Programları Konferansı İtalya'da Düzenlendi Sınır Ötesi İşbirliği Komitesi Toplantısı Başkanlığımızda gerçekleşti Karadeniz Havzası Programı DACIAT Projesi Açılış Toplantısı Trabzon'da Gerçekleşti Bulgaristan Türkiye SÖİ Programı 2021 2027 Dönemi Hazırlık Toplantısı Sofya’da gerçekleştirildi IPA Çok Ülkeli Program Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı AB Başkanlığında Gerçekleştirildi Karadeniz Programı kapsamında Türkiye Belediyeler Birliğine yönelik bir bilgilendirme semineri düzenlenmiştir Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi INTERREG IPA Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Gerçekleştirildi-Kabul Edilen Projeler Belirlendi Burgaz Başkonsolosluğumuzda Sınır Ötesi İşbirliği Programlarına İlişkin Sunum Gerçekleştirilmiştir IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı 8-9 Kasım 2018 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi Karadeniz Havzası Programı Kapsamında Kontrolörler ve Programın Kontrol İrtibat Noktasına Yönelik Bir Eğitim Gerçekleştirildi Karadeniz Havzası Programı Proje Hazırlama Çalıştayı Samsun'da Gerçekleştirildi Karadeniz Havzasında SÖİ Programı Yararlanıcı Eğitimi Kastamonu’da Gerçekleştirilmiştir Karadeniz Havzasında SÖİ Programı Yararlanıcı Eğitimi İstanbul’da Gerçekleştirilmiştir ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Verme Çağrısı Ortaklık Forumu Kişinev’de gerçekleştirilmiştir Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Üçüncü Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Moldova’nın Kişinev şehrinde gerçekleştirilmiştir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10