Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi

IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi

IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı 24 Ekim 2019 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) temsilcileri ile Program’da yer alan ülkelerdeki Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) Ofisleri, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Bölgesel İşbirliği Konseyi yetkililerinin katıldığı toplantıda ülkemizi temsilen AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer ve AB İşleri Uzmanları Serkan Bozkurt ve Mehmet Arslan katılım sağlamıştır.  


Toplantının açılış konuşması DG NEAR Batı Balkanlar Bölgesel İşbirliği ve Programları Birim Başkanı Colin Wolfe tarafından yapılmıştır. Toplantıda,  hukukun üstünlüğü, demokrasi, iyi yönetişim, sivil toplum ve medya, sosyo-ekonomik kalkınma ve bağlanırlık konuları ana gündem başlıkları olmuştur.   Çok Ülkeli Programın 2020 yılı programlaması ve önceki yıllara dair gelişmelerin ele alındığı toplantıda, ayrıca 2021-2027 yıllarını kapsayacak Katılım Öncesi Yardım Aracı-IPA'nın üçüncü dönemine ilişkin bilgi alışverişinde bulunulmuştur.