Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
INTERREG IPA Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Gerçekleştirildi-Kabul Edilen Projeler Belirlendi

INTERREG IPA Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Gerçekleştirildi-Kabul Edilen Projeler Belirlendi

2014 - 2020 dönemi INTERREG IPA Bulgaristan Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın olağan Ortak İzleme Komitesi toplantısı 13 Aralık 2018 tarihinde Bulgaristan'ın Burgaz şehrinin Pomori beldesinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu programın karar alma mekanizması olarak toplanan Ortak İzleme Komitesi, programın Yönetim Makamı konumundaki Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı'ndan temsilcisi ile Ulusal Otorite sıfatı ile Programın ülkemizdeki uygulamasından sorumlu olan Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan Mali İşbirliği Başkanı Beyza Turan'ın eş başkanlığında düzenlenmiştir. Toplantıya Türkiye tarafından Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Edirne ve Kırklareli Valilikleri ile Ortak Sekretarya Edirne Destek Ofisi temsilcileri ile Bulgaristan tarafından çeşitli merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarından temsilcilerin yanı sıra Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğündeki Program Yöneticisi katılım sağlamıştır.Ortak İzleme Komitesi toplantısında, ikinci teklif çağrısı kapsamında sunulmuş olan ve geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen idari değerlendirme ve uygunluk kontrolü ile teknik değerlendirme aşamalarında başarılı bulunan proje teklifleri görüşülmüştür. Önümüzdeki günlerde yürütülecek müzakereler neticesinde sözleşme imzalanarak finansman sağlanması öngörülen proje listesi üzerinde karara varılmıştır.
  

Desteklenmesi uygun görülen proje listeleri öncelik alanlarına göre aşağıda listelenmiştir.

Öncelik Ekseni 1: Çevre

• Genel Sıralama Listesi

• Detaylı Sıralama Listesi

Öncelik Ekseni 2: Turizm

• Genel Sıralama Listesi

• Detaylı Sıralama Listesi