Karadeniz Havzası Programı Kapsamında Kontrolörler ve Programın Kontrol İrtibat Noktasına Yönelik Bir Eğitim Gerçekleştirildi

Karadeniz Havzası Programı Kapsamında Kontrolörler ve Programın Kontrol İrtibat Noktasına Yönelik Bir Eğitim Gerçekleştirildi

Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının kontrol ve denetim süreçleriyle ilgili olarak, Başkanlığımız, Programın Romanya’daki Yönetim Makamı ve TESIM tarafından kontrolörler ve Kontrol İrtibat Noktası temsilcilerine yönelik 1-2 Kasım tarihlerinde Başkanlığımızda bir eğitim düzenlenmiştir. 

Etkinlik, Başkanlık temsilcilerimizin açılış konuşmaları ile başlamış olup, eğitimin ilk gününde, proje uygulama kuralları, hibe sözleşmeleri ve ortaklık anlaşmaları, görünürlük kuralları, mali yönetim, uygun harcamalar, satın alma kuralları, devlet yardımları ve izlemeye ilişkin temel hususlar ele alınmıştır.

Eğitimin ikinci gününde, usulsüzlüklerin tespit edilip engellenmesinde Ulusal Otoritenin, Kontrol İrtibat Noktasının ve Kontrolörün rolü, gelir ve harcamaların doğrulanması ve ilgili AB mevzuatı gibi hususlarda bilgi verilmiştir.

Ayrıca, daha önceki programlama dönemlerinde karşılaşılan zorluklar ve ulusal otoritelerin süreçte oynadığı rol gibi hususlarda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmıştır.

Sunumlara ulaşmak için tıklayınız