Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Sofya Büyükelçiliğimizde Sınır Ötesi İşbirliği Programları, Sivil Toplum Diyaloğu Projeleri ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına İlişkin Sunum Gerçekleştirilmiştir

Sofya Büyükelçiliğimizde Sınır Ötesi İşbirliği Programları, Sivil Toplum Diyaloğu Projeleri ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına İlişkin Sunum Gerçekleştirilmiştir

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliğimizde 23 Temmuz 2019 tarihinde Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ile Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı ile sivil toplum diyaloğu ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. AB Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda söz konusu programlara iştirak edebilecek STK temsilcilerine bilgi verilmesinin ardından katılımcılardan gelen sorular cevaplanmıştır.