Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Karadeniz Havzası Programı DACIAT Projesi Açılış Toplantısı Trabzon'da Gerçekleşti

Karadeniz Havzası Programı DACIAT Projesi Açılış Toplantısı Trabzon'da Gerçekleşti

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesinin yararlanıcısı olduğu “Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Balık Ürünleri Ticaretinde Yeterliklerin Geliştirilmesi’’ projesinin açılış toplantısı Trabzon’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Başkanlığımızdan AB İşleri Uzmanı Yusuf Ziya Ayrım katılım sağlamıştır.

Açılış konuşmalarının ardından, Türkiye’de Balık Yetiştiriciliğine ilişkin genel bir bilgilendirme yapılan toplantıda, Başkanlığımız temsilcisi tarafından Karadeniz Havzası Programı hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

DACIAT Projesinin amaçları, faaliyetleri, iş planı ve projeden elde edilecek sonuçların temel konu başlıklarını oluşturduğu toplantı, soru cevap oturumuyla sona ermiştir.