Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Strateji Geliştirme ve Proje Fikri Paylaşım Çalıştayı Düzenlendi Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak İzleme Komitesi Toplandı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Sınır Ötesi İşbirliği Komite Toplantısına Başkanlık Etti Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 7. Ortak Programlama Komitesi Toplantısı Çevrimiçi Gerçekleşti Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 6. Görev Gücü Toplantısı Çevrimiçi Gerçekleşti Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Programı 8. Ortak İzleme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı “Bölgesel Strateji Çalışma Grubu Görev Gücü Toplantısı” çevrimiçi düzenlendi Interreg Yıllık Konferansı Gerçekleştirildi Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Programlama Komitesi Bükreş’te ve Çevrimiçi Toplandı Balkan Forumu 3. Toplantısı Düzenlendi Avrupa İşbirliği Günü Kutlamaları Büyük Bir Coşkuyla Gerçekleşti Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Dördüncü Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Çevrimiçi Gerçekleşti Karadeniz Havzası Programı “Karadeniz Havzası’nda Arıcılık ve Bağlantılı Sektörlerde Rekabet Gücünün ve Ticaretin Artırılması” projesi kapsamında Ordu’da Uluslararası Karadeniz Arıcılık Konferansı yapıldı Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı CERTOUR II Projesi kapanış etkinliği yapıldı Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi Beşinci Görev Gücü Toplantısı Çevrimiçi Gerçekleştirildi Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcıları için Ara Rapor Hazırlama Eğitimi Gerçekleştirildi Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Programlama Komitesi Toplandı Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2021-2027 Dönemi Uygulamaları Hakkında Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Programlama Toplantısı Çevrimiçi Gerçekleştirildi Karadeniz Havzası Programı AGREEN Projesi Marka Çalıştayı düzenlendi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10