Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Sınır Ötesi İşbirliği Programları Hakkında İlgili Valiliklerimiz ve Dış Temsilciliklerimizin Katılımıyla Çevrimiçi Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Sınır Ötesi İşbirliği Programları Hakkında İlgili Valiliklerimiz ve Dış Temsilciliklerimizin Katılımıyla Çevrimiçi Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

20 Haziran 2022 tarihinde, ülkemizin halihazırda katılım sağladığı iki sınır ötesi işbirliği programı ile 2021-2027 döneminde katılmayı planladığı  sınır ötesi işbirliği programının  2021-2027 dönemine yönelik çevrimiçi bir tanıtım etkinliği düzenlenmiştir. Sayın Bakan Yardımcımız Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın açılış konuşmaları ile başlayan etkinliğe, programlarının uygulama alanında bulunan illerimizin Valiliklerinin ve bu Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren AB proje ofislerinin yanı sıra söz konusu programların uygulandığı ülkelerdeki büyükelçiliklerimizden katılım sağlanmıştır.

Etkinlikte, “Interreg Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı”, “Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı” ve 2021-2027 döneminde ülkemizin ilk kez katılımı öngörülen “Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı” hakkında bilgiler verilmiştir. Bu doğrultuda, illerimizden 2022 yılı sonu ve 2023 yılı başında duyurulacak ilk teklif çağrılarına katılımın artırılması ve proje sunacak yararlanıcılarımız için katılımcı ülkelerden proje ortakları bulunması hususlarında Valiliklerimizin ve Büyükelçiliklerimizin desteğinin öneminin altı çizilmiştir.

Sınır ötesi işbirliği programlarımıza ilişkin tanıtım faaliyetleri, önümüzdeki süreçte Trabzon, Samsun, İzmir, Antalya ve Adana da düzenlenecek etkinlikler ve proje hazırlama eğitimleriyle devam edecektir. Tanıtım etkinlikleri ve programların teklif çağrıları, https://cbc.ab.gov.tr/http://www.ipacbc-bgtr.eu/trhttps://blacksea-cbc.net/ ve https://www.enicbcmed.eu/  adreslerinden takip edilebilir.

Toplantıda yapılan sunuma ulaşmak için lütfen tıklayınız.