Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Interreg Yıllık Konferansı Gerçekleştirildi

Interreg Yıllık Konferansı Gerçekleştirildi

Interreg Yıllık Konferansı 7-8 Ekim tarihlerinde farkı ülkelerden Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının temsilcilerinin katılımı ile hibrit olarak Brüksel’de gerçekleştirildi. Avrupa genelinde sınır ötesi işbirliği programı uygulayan tüm ülkelerden kurum ve kuruluş temsilcileri ve Avrupa Komisyonu, 2021-2027 dönemi hakkındaki uygulama modelleri ve taslak Interreg, NDICI ve ERDF uygulama tüzükleri hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Türkiye Ulusal Otoritesi adına Başkanlığımızdan Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Dr. Şebnem Sözer ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı yönetim makamından temsilciler katıldı. Şebnem Sözer, toplantının “uygulama” başlıklı oturumunda Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının proje teklif çağrılarındaki bilgilendirmeler ve proje seçim süreci hakkında bir sunum yaptı ve ülke tecrübelerimizi paylaştı. Programın güçlü yanlarından biri olarak yerelde gördüğü talep ve bölgesel işbirliğine dikkat çekerken, özellikle göstergelerin anlaşılmasındaki güçlükleri dile getirerek, 2021-2027 döneminde alınabilecek tedbirlerden ve Ortak İzleme Komitesi toplantılarında Yönetim makamı ile iyi işbirliğimizden bahsetti.

Toplantıda SÖİ programlarındaki değerlendirme ve seçim sürecine, sistemin nasıl kurulduğuna ve farklı açılardan izlenimlerin neler olduğuna dair görüşler paylaşılarak iletişim, yeşil mutabakat, uygulama ve yönetim konularını ele alan dört paralel çalıştay düzenlendi. Toplantı, yeni dönem Interreg programlarının değerlendirilmesi ve soru-cevap bölümü ile devam etti.

İki günün sonundaki kapanış oturumunda ise gençlerin etkinlik boyunca katıldıkları oturumlardan elde ettikleri izlenimler paylaşıldı. Burada Avrupa Gönüllülük Programı kapsamındaki IVY gönüllülerinin, Interreg programlarının ve projelerinin tanıtılmasıyla ilgili izlenimleri paylaşıldı. Oturumda ayrıca iki gün boyunca elde edilen sonuçlar, oturumlar ve genel etkinlikler hakkındaki değerlendirmeleri dinlenerek, yeni dönem beklentileri ele alındı. Gençler, kendilerinin, özellikle AB ve Interreg Programlarına daha fazla katılmasının önünün açılması ve AB'nin gelecek hedeflerine katkıda bulunmak istediklerini belirttiler.

İki gün boyunca gerçekleşen oturumlarda çeşitli programların temsilcilerinin mevcut ve eski uygulama dönemlerini baz alarak ortaya koyduğu geri bildirimler , Interreg Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının 2021-2027 dönemindeki uygulama süreçlerinin programlamasına ışık tutacak.