Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 7. Görev Gücü Toplantısı Roma’da gerçekleştirildi

Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 7. Görev Gücü Toplantısı Roma’da gerçekleştirildi

Başkanlığımızın Ulusal Otorite sıfatıyla Türkiye’deki uygulamasından sorumlu olduğu sınır ötesi işbirliği programları kapsamında, ülkemizin Avrupa Birliği’nin 2021-2027 bütçe döneminde ilk kez Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına katılım sağlaması öngörülmektedir. Söz konusu programın uygulama dönemi öncesinde sürdürülmekte olan hazırlıklar kapsamında 15 katılımcı ülkenin temsilcilerinden müteşekkil Görev Gücünün 7. Toplantısı 29-30 Mart tarihlerinde İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenmiştir. Covid-19 pandemisinin ardından düzenlenen ilk fiziki görev gücü toplantısı olma niteliği taşıyan etkinlik, çevrimiçi katılımcıların eş zamanlı iştirakine açık olarak gerçekleştirilmiştir.

Akdeniz havzasında bulunan AB üyesi ülkeler ve AB’nin komşuluk politikası kapsamındaki Akdeniz ülkeleriyle birlikte programa katılım sağlayacak tek aday ülke olan Türkiye’den Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye şehirleri program alanında yer almaktadır. Program kapsamında yerel ve bölgesel idareler,  çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, ticaret ve meslek odaları ve eğitim kurumları ile küçük ve orta ölçekli işletmelerinin belirlenen öncelik alanlarında programa iştirak eden diğer ülkelerdeki muhataplarıyla ortak olarak sunacakları projeler için finansman sağlanacaktır.

Toplantıda program kurallarını belirleyen Program Belgesinin nihai taslağı, AB Komisyonunun görüşüne sunulması öncesinde katılımcı ülkelerce görüşülerek prensipte kabul edilmiştir. Ayrıca program bütçesinin daha önce belirlenen öncelik alanları arasındaki dağılımı, finanse edilecek müdahale türleri, proje uygulamalarının başarısının ölçülmesinde kullanılacak göstergeler ile diğer sınır ötesi işbirliği programlarıyla tamamlayıcılık hususları görüşülmüştür. Program Belgesinin Avrupa Komisyonunca onaylanması ve programın finansman anlaşmasının imzalanmasının ardından uygulama sürecine geçilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede ilk teklif çağrısının 2023 yılı başında duyurulması planlanmaktadır.