Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Programlama Komitesi Bükreş’te ve Çevrimiçi Toplandı

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Programlama Komitesi Bükreş’te ve Çevrimiçi Toplandı

Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği  Programının 2021-2027 hazırlıklarını yürüten Ortak Programlama Komitesinin altıncı toplantısı 28 Eylül 2021 tarihinde Bükreş’te çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya, ülkemizle birlikte  Programda yer alan Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Ermenistan’dan Ulusal Otorite temsilcileri ile Avrupa Komisyonu, Programın Yönetim Makamı ve Ortak Teknik Sekretaryasından yetkililer ile programın hazırlanması ve uygulanması aşamalarında ilgili makamlara teknik destek sunan TESIM yetkilileri katılım sağlamıştır.

Başkanlığımızın Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığı uzmanlarınca temsil edildiği toplantıda  2021-2027 dönemi  program uygulama tüzüğü,  ortak programlama komitesi işleyiş esasları, programın teknik desteği için kullanılacak eş finansman bütçesi ve program ülkelerinin yönetim kontrol sistemleri gibi hususlar tartışılmıştır. Ayrıca yeni dönem program göstergeleri görüşülmüş ve kabul edilmiştir.