Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Dördüncü Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Çevrimiçi Gerçekleşti

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Dördüncü Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Çevrimiçi Gerçekleşti

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın 2021-2027 dönemi hazırlıkları kapsamında, ülkemizin ve program ortağımız Bulgaristan’ın ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Ortak Çalışma Grubunun dördüncü toplantısı 14 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilmiştir.

Programın Yönetim Makamı olan Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile Ulusal Otorite olan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının işbirliği ile organize edilen toplantının eşbaşkanlıklarını Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Zahari Hristov yapmıştır.

Toplantıda, Programın 2021-2027 döneminin stratejisini, bölgesel ihtiyaçları, hedeflerini ve öncelik alanlarını ortaya koyan Program Belgesinin ilk taslağı ele alınmıştır. Program Belgesi, Avrupa Komisyonu onayının ardından programın uygulamasına temel teşkil edecektir.