Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı “Bölgesel Strateji Çalışma Grubu Görev Gücü Toplantısı” çevrimiçi düzenlendi

Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı “Bölgesel Strateji Çalışma Grubu Görev Gücü Toplantısı” çevrimiçi düzenlendi

INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 dönemindeki ihtiyaçlarını ele almak üzere bir Bütünleşik Bölgesel Strateji Belgesi hazırlanmaktadır. Stratejinin ana amacı program alanında sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Söz konusu Bütünleşik Bölgesel Strateji, Programın 2021-2027 dönemindeki politika önceliklerinden biri olan “Vatandaşlara Daha Yakın Avrupa (Europe Closer to Citizens PO 5)” altında uygulanacaktır.

2021-2027 Dönemi hazırlıkları kapsamında “Bölgesel Strateji Çalışma Grubu Görev Gücü Toplantısı” çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın yeni dönem programlama süreci kapsamındaki stratejik planlama sürecine daha geniş bir katılım sağlamak ve proje fikirlerinin elde edilmesinde temel bir yöntem belirlemek üzere değerlendirmelerde bulunulmuştur. Önümüzdeki günlerde program alanındaki aktörlerden proje fikirlerini almak üzere bir danışma süreci başlatılacaktır.