Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2021-2027 Dönemi İçin Bölgesellik ve Fonksiyonel Alanlar Semineri Web-Konferans Aracılığıyla Gerçekleştirildi

Interreg Sınır Ötesi İşbirliği Programlarına yönelik  “Bölgesellik ve Fonksiyonel Alanlar Semineri” Programlara Avrupa genelinde destek sağlayan INTERACT tarafından yürütülen video-konferans aracılığıyla 22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


Seminere Avrupa çapında uygulanan çok sayıda sınır ötesi işbirliği programının temsilcileri ve Avrupa Komisyonu DG-REGIO yetkilileri  katılım sağlamıştır. Etkinliğe ülkemizi temsilen Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer ve AB İşleri Uzmanı Serkan Bozkurt, Semiha Öztürk ve Övünç Güneş tarafından katılım sağlanmıştır. 


Avrupa Komisyonu’nun 2021-2027 uygulama dönemindeki hedeflerinden birisi sınır ötesi işbirliği programlarının daha güçlü bir bölgesel yaklaşıma sahip olmasıdır. Bu kapsamda 2020 sonrası dönemde her program için ayrıca belirlenecek “fonksiyonel alanların” program bölgelerine dahil edilmesi imkanı bulunmaktadır. Buna yönelik bölgesel analizlerimiz devam etmektedir.