Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının 2021-2017 Dönemi için Belirlenen Vatandaşlara Daha Yakın Bir Avrupa PolitikaHedefi (PO 5) Semineri Video-Konferans Olarak Yapıldı

Interreg Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının 2021-2027 dönemi için Komisyon tarafından belirlenen politika hedeflerinden biri olan Vatandaşlara Daha Yakın Bir Avrupa(PO 5) hedefi ile ilgili olarak Avrupa genelinde Interreg programlarına destek sağlayan INTERACT tarafından 29 Nisan 2020 tarihinde video-konferans gerçekleştirilmiştir.Seminere Avrupa çapında uygulanan çok sayıda sınır ötesi işbirliği programının temsilcileri ve Avrupa Komisyonu DG-REGIO yetkilileri katılım sağlamıştır. Etkinliğe ülkemizi temsilen Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer ve AB İşleri Uzmanı Serkan Bozkurt, Semiha Öztürk ve Övünç Güneş tarafından katılım sağlanmıştır.Avrupa Komisyonu tarafından Uyum Politikası altında Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) için beş politika hedefi belirlenmiş ve beşinci politika hedefi olan Vatandaşlara Daha Yakın Bir Avrupa (PO 5) ile bölgeselliğin Interreg sınır ötesiişbirliği programlarında güçlendirilmesi de amaçlanmıştır. Bu çerçevede, 2021-2027 sınır ötesi işbirliği programlarında beşinci politika hedefinin yer alması Komisyon tarafından teşvik edilmekle birlikte her bir programın öncelikleri halihazırda devam etmekte olan bölgesel analizler ve yereldanışma süreci sonrasında belirlenecektir. Ülkemizin katılım sağladığı sınır ötesi işbirliği programlarının 2021-2027 döneminde yöneleceği politika önceliklerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.