Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Interreg 2021-2027 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Programlama Komitesi Toplandı

Interreg 2021-2027 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Programlama Komitesi Toplandı

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otoritesi olduğu Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 dönemi 1. Ortak Programlama Komitesi toplantısı 29 Ocak 2020 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi.Başkanlığımız Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer ile AB İşleri Uzmanları Serkan Bozkurt ve Semiha Öztük’ün ülkemizi temsil ettiği s
öz konusu toplantıya 2021-2027 döneminde programda yer alacak Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Ukrayna ile Avrupa Komisyonu temsilcileri de katılım sağlamışlardır.

Toplantıda 2021-2027 döneminin planlamasını yapacak Ortak Programlama Komitesinin usul ve esasları ile Programın 2021-2027 dönemindeki Yönetim Makamı belirlenirken programlama sürecinin iş planı da ele alınmıştır.