Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2021-2027 Dönemi Program Öncelikleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2021-2027 Dönemi Program Öncelikleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi


Başkanlığımızın Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Sınır Ötesi İşbirliği Programları’nın 2021-2027 Dönemi Program Öncelikleri İstişare Toplantısı 2 Mart 2020 tarihinde Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan’ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Sınır Ötesi İşbirliği Programları hedef bölgesi kalkınma ajans temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 

 


Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Sn.Bülent Özcan açılış konuşmasında Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının genel çerçevesi ve kapsamından bahsetmiştir. Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Sn. Şebnem Sözer, 2007-2013 ve 2014-2020 dönemlerinde Türkiye’nin katılım sağladığı Sınır Ötesi İşbirliği programları ile ilgili olarak katılımcıları bilgilendirmiştir. Ayrıca 2021-2027 dönemi programlama hazırlık sürecindeki kurumların desteğinin önemini vurgulamıştır.
 

 

 

 

 

İstişare toplantısının ikinci kısmında, Kalkınma ajansı temsilcileri yeni dönem için belirlenebilecek bölgesel öncelikler ile bu öncelikler kapsamında hazırlanabilecek proje önerilerini sunmuşlardır.