Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının 2021-2027 Dönemi Önceliklerinden Biri Olan “Yönetişim Alanında Daha İyi İşbirliği” (ISO 1) Semineri Video-Konferans Olarak Yapıldı

Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının 2021-2027 Dönemi Önceliklerinden Biri Olan “Yönetişim Alanında Daha İyi İşbirliği” (ISO 1) Semineri Video-Konferans Olarak Yapıldı

Interreg Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının 2021-2027 dönemi için Komisyon tarafından belirlenen politika hedeflerinden biri olan “Yönetişim Alanında Daha İyi İşbirliği” ile ilgili olarak Avrupa genelinde Interreg programlarına destek sağlayan INTERACT tarafından 16 Haziran 2020 tarihinde video-konferans gerçekleştirilmiştir.

Seminere Avrupa çapında uygulanan çok sayıda sınır ötesi işbirliği programının temsilcileri ve Avrupa Komisyonu DG-REGIO yetkilileri katılım sağlamıştır. Etkinliğe ülkemizi temsilen Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer ve AB İşleri Uzmanı Serkan Bozkurt ve Övünç Güneş tarafından katılım sağlanmıştır.  Avrupa Komisyonu tarafından Interreg sınır ötesi işbirliği programlarına özel olarak belirlenen politika hedefinin, ilgili ülkeler arasında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır bölgesindeki işbirliğini arttırma konusundaki engellerin ortadan kaldırılması, havza programları bakımından ortak stratejiler geliştirilmesi ve AB’nin dış sınırlarındaki ülkelerin sınır bölgelerinde demokrasinin, sivil toplumun, reform sürecinin ve etkili kamu yönetiminin desteklenmesi gibi alanları kapsaması öngörülmektedir. Bu kapsamda eğitim, personel değişimi, bilgi toplama, fizibilite çalışmaları ve diyalog kurma çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Söz konusu politika hedefi altında yatırım projesi uygulanması beklenmemektedir. 

2021-2027 döneminde “Yönetişim Alanında Daha İyi İşbirliği” politika hedefinin kullanılması Komisyon tarafından şiddetle tavsiye edilmekle beraber, söz konusu hedefin Interreg sınır ötesi işbirliği programları tarafından zorunlu olarak uygulanması da tartışılmaktadır. Ülkemizin katılım sağladığı sınır ötesi işbirliği programlarının 2021-2027 döneminde yöneleceği politika önceliklerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.