Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Sınır Ötesi İşbirliği Komitesi

AB Başkanlığı, Türkiye’nin katılım sağladığı Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının Ulusal Otoritesi olarak görev yapmaktadır. Bu bağlamda, AB fonlarının idaresine yönelik yapılanma çerçevesinde rol alan kurumların görev ve sorumluluklarını düzenleyen “AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2023/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi III. Bölümünün 3.2.1 maddesi” ile Sınır Ötesi İşbirliği Komitesi tesis edilmiştir.

Sınır Ötesi İşbirliği Komitesi Ulusal Otorite başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları temsilcilerinden oluşur. Komite toplantılarına gerekli hallerde ilgili kamu kurum/kuruluşları davet edilir.

Sınır Ötesi İşbirliği Komitesinin görevleri şunlardır:

  1. Sınır Ötesi İşbirliği Programları ile ilgili programlama ve uygulama sürecinde, üye kurumların çalışma alanları ile ilgili olarak Ulusal Otoriteye destek sağlamak,
  2. Gündeme bağlı olarak ve Ulusal Otoritenin daveti üzerine, yürütülen programların programlama komiteleri, ortak izleme komiteleri ve programlar gereği oluşturulan diğer komitelerin toplantılarına katılım sağlamak ve görüş vermek.

Komitenin sekretarya hizmetleri Ulusal Otorite tarafından yürütülür.