Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Sınır Ötesi İşbirliği Komitesi

A. Komitenin Oluşumu

Ulusal Otorite başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşur. Komite toplantılarına gerekli hallerde ilgili kamu kurum/kuruluşları davet edilir.

B. Komitenin Görevleri

Sınır Ötesi İşbirliği politika alanı ile ilgili programlama ve uygulama sürecinde, kurumlarının çalışma alanları ile ilgili olarak Ulusal Otoriteye tavsiyede bulunmak ve destek sağlamaktır. Gündeme bağlı olarak ve Ulusal Otoritenin daveti üzerine, yürütülen programların programlama komitesi, ortak izleme komitesi ve program gereği oluşturulan diğer komitelerin toplantılarına katılım sağlamak ve görüş vermektir.

Komitenin çalışma usul ve esasları Komite tarafından belirlenir. Komitenin sekretarya hizmetleri Ulusal Otorite tarafından yürütülür.