Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Belgeler

Sınır Ötesi İşbirliği Programları broşürü için lütfen tıklayınız.

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2021-2027 dönemine ait Program Belgesi Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Program Belgesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi Bölgesel Stratejisi Birinci Proje Ön Teklif Çağrısı özeti için tıklayınız

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2014-2020 dönemine ait Program Belgesi Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Program Belgesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2014-2020 dönemine ait Program Belgesi'nin Vatandaş özetine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı İnşaat Rehberini indirmek için lütfen tıklayınız.

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi kapsamında hazırlanan Bölgesel Strateji Belgesi Türkçe çevirisi için tıklayınız. 

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi Bölgesel Strateji kapsamında hazırlanan Birinci Proje ön Teklif Çağrısı Özeti için tıklayınız.