Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

2014-2020 Dönemi

2014-2020 BÜTÇE DÖNEMİ

Programın 2014-2020 dönemi için tahsis edilen fon 29.642.894,12 avro olup bunun 25.196.460 avroluk kısmı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) tarafından sağlanmıştır. Bulgaristan ve Türkiye ulusal eş-finansmanı ise proje ortaklarının onaylanmış bütçesinin % 15 ‘ini oluşturmakta olup iki ülke tarafından eşit olarak sağlanmaktadır. 2014-2020 dönemi kapsamında “çevrenin korunması ve iklim değişikliğine uyum” ile “turizm, kültürel ve doğal mirasın teşvik edilmesi” tematik önceliklerine destek sağlanmıştır.

Bu doğrultuda, yaklaşık 11 milyon avro bütçeli birinci teklif verme çağrısı kapsamında toplam 43 proje başarıyla tamamlanmıştır. Programın Ocak 2018’de yayınlanan ikinci teklif verme çağrısı kapsamında seçilen 58 projenin uygulaması Ocak 2023 itibariyle tamamlanmıştır. Son olarak, programın üçüncü teklif çağrısı kapsamında seçilen ve Burgaz Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi ortaklığında yürütülmekte olan 3,3 milyon avro bütçeli stratejik projenin uygulaması 8 Kasım 2023 itibariyle bitmiştir.

ÖRNEK PROJE

AYA NİKOLA YOLU 

Ana Yararlanıcı: Burgaz Bölgesel Tarih Müzesi

Proje Ortağı: Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Uygulanma Dönemi: 21.03.2017-20.03.2019

Bütçe: 486735,54 avro 

Proje Özeti: Proje faaliyetleri arasında geç antik ve ortaçağ kalesi Akve Kalide Termalin korunması ve restorasyonu tarihi Aya Nikola Manastıra ulaşılmasını sağlayan yolun restorasyonu bulunmaktadır. Kültürel varlıklar dijitalleştirilerek tanıtımlarının sağlanması gerçekleştirilecek kültür turizmine katkı sağlayacaktır. Proje alanlarındaki turistik cazibe arttırılacaktır. Kültür varlıklarının sayısallaştırmasına yönelik ekipman alımı yapılacaktır.