Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Karadeniz Programı 2014-2020 Döneminin Son Ortak İzleme Komitesi Toplandı

Karadeniz Programı 2014-2020 Döneminin Son Ortak İzleme Komitesi Toplandı

ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 son Ortak İzleme Komitesi toplantısı Romanya’nın Köstence şehrinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye’den Avrupa Birliği Başkanlığının Programın Ulusal Otoritesi olan Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığından ve Kontrol İrtibat Noktası olan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığından bir heyet katıldı. Programın Yönetim Makamı tarafından düzenlenen toplantıda ayrıca Programda yer alan Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Ukrayna’dan heyetler  ile Avrupa Komisyonu ve Programın Ortak Teknik Sekretaryasından temsilciler de yer aldı.

Toplantıda, 2014-2020 döneminde yürütülen tüm projelerin yanısıra Programın teknik ve finansal açıdan genel değerlendirilmesi yapıldı. Buna göre, söz konusu dönemde, 548 proje başvurusunda 2339 kurum yer alırken 281 ortak kuruluşun dahil olduğu 57 proje desteklendi. Toplantı kapsamında ayrıca Programın 2014-2020 döneminin kapanış hazırlıkları hakkında Komite üyeleri bilgilendirildi.