Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Akdeniz Programı; Programa Katılan İki Yeni Ülkenin Kadın Temsilcileri ile Gerçekleştirdiği Röportajla 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı

Akdeniz Programı; Programa Katılan İki Yeni Ülkenin Kadın Temsilcileri ile Gerçekleştirdiği Röportajla 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı

Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına 2021-2027 döneminde katılan Türkiye ve Cezayir’in kadın temsilcilerinin görüşlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Programın resmi sayfasında bir röportaj ile yer verildi.

Türkiye’den Avrupa Birliği Başkanlığı Sınır Ötesi İşbirliği Programları Daire Başkanı Dr. Şebnem Sözer ve Cezayir’den Ulusal İrtibat Noktası Temsilcisi Nadia Kaassis ile yapılan söyleşide Türkiye ve Cezayir’de kadınların işgücü piyasasına dahil edilmesi ve söz konusu ülkelerde iş hayatındaki cinsiyet eşitliğine ilişkin güncel duruma dair değerlendirmelerde bulunuldu. Yapılan söyleşilerde ayrıca bu iki ülkenin ulusal otorite temsilcilerini tanıma ve tanıtmanın yanı sıra temsilcilerin deneyimleri, programlarda kadın iş gücü kapasitesinin artırılmasına yönelik beklentileri de paylaşıldı.

Sözer, kadınlar gününe özel Akdeniz Programına verdiği röportajda Türkiye’nin kadınların güçlendirilmesine yönelik çeşitli eylem planları benimsediğini belirtirken yapılan çalışmaların AB ile katılım müzakereleri sürecinde 23. fasıl (yargı ve temel haklar) ve 19. fasıl (istihdam ve sosyal politika) kapsamında ele alındığını vurguladı. Konuya ilişkin Sözer ayrıca, “Özellikle kadınların işgücü piyasasına katılımı konusunda, kadınların istihdamını ve girişimciliğini teşvik etmek amacıyla çeşitli mevzuat ve stratejiler yürürlüğe konmuştur. 2024-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi ve 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Sözer, 2003 yılından beri Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite olarak yürüttüğü Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında kadınların güçlendirilmesine yönelik verilen öneme atıfta bulunarak Bulgaristan-Türkiye ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programları bünyesinde hayata geçirilen ve kadını hedefleyen proje örneklerine söyleşide yer verdi.

Röportajın tamamına erişmek için lütfen tıklayınız.