Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Belgesi güncellendi

Avrupa Komşuluk Aracı (ENI) ve Avrupa Bölgesel İşbirliği (ETC) altındaki 2014-2020 dönemi sınır ötesi işbirliği programlarının özel hükümlerini belirleyen 2022/2192 nolu AB Tüzüğü kapsamında sunulan esneklikler doğrultusunda ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Program Belgesi güncellenmiştir.

Söz konusu tüzüğün 3. Maddesi uyarınca yapılan düzeltme ile birlikte, Program altında uygulaması devam eden projelerdeki AB katkısı %100 oranına çıkarılarak 1 Temmuz 2021, 1 Temmuz 2022 ve 1 Temmuz 2023 tarihleri ile başlayan hesap yılları için yapılan, ödenen ve yıllık hesaplara dahil edilen harcamalar için ulusal eş finansman talep edilmeyecektir.

. Güncel program belgesi için tıklayınız.