Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı teknik toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti

Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı teknik toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti

Başkanlığımızın Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg NEXT Karadeniz Havasında  Sınır  Ötesi  İşbirliği Programı  teknik toplantısı  18 Ocak 2023 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya ülkemizle birlikte Programda yer alan Bulgaristan, Yunanistan, Moldova, Gürcistan, Romanya ve Ukrayna’dan Ulusal Otorite temsilcileri yanında Avrupa Komisyonu, Programın Yönetim Makamı, Ortak Teknik Sekretaryası ve SÖİ programlarına teknik destek sağlayan TESIM yetkilileri de katılım sağlamıştır.

Ülkemizi temsilen  Başkanlığımız Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığı heyetinin katılım sağladığı toplantıda 2021-2027 dönemi ilk teklif çağrısı rehberi ve eklerine ilişkin esaslar tartışılmıştır. Şubat 2023’te duyurusu yapılacak ilk teklif çağrısına 35,4 milyon avro bütçe ayrılırken 3 ay boyunca proje başvuruları https://www.blacksea-cbc.net/ adresindeki Ortak Elektronik İzleme Sistemi üzerinden alınacaktır.

Ayrıca, Programın 2021-2027 döneminde ülkemiz dahil Program ülkelerinde KDV uygun harcama olarak benimsenirken AB projelerinde ilk defa Türk yararlanıcılar KDV’li harcama yapabileceklerdir. Bunun yanında, 250.000-500.000 avro bütçeli küçük ölçekli projelerde personel giderleri haricindeki diğer bütçe kalemlerinde, 500.001-1.500.000 avro bütçeli normal projelerde ise personel giderleri ile ofis ve idari giderler kalemlerinde sabit oranda harcama yapılarak projenin raporlanmasında harcama belgelerinin sunulması talep edilmeyecektir.