Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Karadeniz Havzası Programı "LitOUTer" projesinin Karadeniz’de deniz çöpleri konulu uluslararası sempozyumu hibrit olarak gerçekleştirildi

Karadeniz Havzası Programı "LitOUTer" projesinin Karadeniz’de deniz çöpleri konulu uluslararası sempozyumu hibrit olarak gerçekleştirildi

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (2014-2020) ikinci çağrı kapsamında finanse edilen Karadeniz Teknik Üniversitesinin ana yararlanıcı olduğu LitOUter “Karadeniz Ekosisteminin Koruması için Toplumsal Farkındalığın Artırılması ve Deniz Çöplerinin Azaltılması” projesi kapsamında “Karadeniz’de Deniz çöpleri” konulu uluslararası sempozyum  31 Ekim-2 Kasım 2022 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirildi.

Sempozyuma proje ortağı ülkeler Gürcistan Romanya ve Bulgaristan’dan ilgili kurumlar ve STK temsilcileri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, STK temsilcileri ve özel sektör  temsilcileri katılım sağlamıştır.

AB Başkanlığı  Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk sempozyuma konuşmacı olarak katılım sağlamış, açılış konuşmasında AB Başkanlığının Ulusal Otorite olduğu Sınır Òtesi İşbirliği  Programları hakkinda bilgi vermis, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi mevcut gelişmeleri aktarmıştır.

Sempozyumda 1 Temmuz 2020 de başlayan ve halen devam etmekte olan LitOUter projesinin ulusal ve uluslararası sonuçları, deniz çöpleri ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar, kurum ve kuruluşların deniz çöpleri ile ilgili çalışmaları tartışılmış, geleceğe dönük çalışmalar, bilgi paylaşımı yapılmıştır.