Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi Antalya’da düzenlendi

Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi Antalya’da düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ülkemizdeki yönetimi ve uygulanmasından sorumlu olduğu sınır ötesi işbirliği programlarının 2021-2027 dönemine yönelik gerçekleştirdiği proje uygulama eğitimleri serisinin beşincisi 19-20 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi.

Eğitim, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Başkanlığımızın faydalanıcısı olduğu, “Üçüncü Dönemde (2021-2027) IPA Fonlarının Verimliliğini ve Üretkenliğini Artırmak için Entegre Stratejik Yaklaşımın Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Türkiye’den 21 ilimizi kapsayan Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına 2021-2027 döneminde, proje sunmayı amaçlayan potansiyel yararlanıcılara yönelik düzenlenen iki günlük eğitime; yerel yönetimler, merkezi idarenin bölgesel temsilcilikleri, üniversiteler, eğitim kurumları, iş destekleme kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Antalya’nın yanı sıra programa dahil olan Afyon, Burdur, Denizli, Isparta ve Muğla illerinden katılım sağlanan eğitimde katılımcılar; sınır ötesi işbirliği programları özelinde proje fikirleri yaratılması, proje faaliyetlerinin ve bütçesinin detaylandırılması ve proje formlarının doldurulması hususlarında bilgilendirildi ve 2023 yılı başında duyurulacak teklif çağrıları için potansiyel proje yararlanıcısı kuruluşların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi sağlandı.

8-9 Kasım 2022 tarihlerinde Adana’da düzenlenecek eğitimle, program kapsamına giren diğer illerdeki potansiyel proje yararlanıcılarının da kapasitelerinin artırılması sağlanacak.

Eğitim programları ve teklif çağrılarıyla ilgili güncel bilgileri takip etmek için https://cbc.ab.gov.tr/ internet adresini ziyaret edebilirsiniz.