Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı, Büyükelçi Sayın Faruk KAYMAKCI Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Tanıtım Etkinliği’ne Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı, Büyükelçi Sayın Faruk KAYMAKCI Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Tanıtım Etkinliği’ne Katıldı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ülkemizdeki yönetimi ve uygulanmasından sorumlu olduğu Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 dönemine yönelik tanıtım etkinliği 18 Ekim 2022 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı, Büyükelçi Sayın Faruk KAYMAKCI’nın çevrimiçi katılımıyla Antalya’da düzenlendi.

Etkinlik, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Başkanlığımızın faydalanıcısı olduğu, “Üçüncü Dönemde (2021-2027) IPA Fonlarının Verimliliğini ve Üretkenliğini Artırmak için Entegre Stratejik Yaklaşımın Güçlendirilmesi” projesi kapsamında hibrit olarak gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı, Büyükelçi Sayın Faruk KAYMAKCI burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 10 yılı aşkın süredir katılım sağladığı iki sınır ötesi işbirliği programıyla şimdiye kadar çok önemli kazanımlar elde ettiğini, bu iki program kapsamında toplamda 85 Milyon Avroyu aşan ve neredeyse tamamı AB hibesi olan bütçeyle hayata geçirilen 300’ün üzerinde projeyle ülkemizin hem AB’ye katılım sürecine katkı sağlandığını hem de gerek ekonomik gerekse sosyo-kültürel anlamda program bölgelerinde ilerlemeler kaydedildiğini ifade ederek, Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın da keza 250 Milyon Avro’dan fazla bütçesiyle Akdeniz Havsaı’nın her anlamda ilerlemesine ve ülkemizin katılım sürecine olumlu etkileri olabilecek yeni bir işbirliği aracı olacağını kaydetti.

Etkinlikte ayrıca, Programın Yönetim Makamı Temsilcisi Antonella Giglio ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İşbirliği Ekibi Başkanı Georg Wiesner de birer konuşma yaptı.

Çevrimiçi olarak da takip edilen etkinlikte, Avrupa Birliği Başkanlığı yetkili ve uzmanlarınca “Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2021-2027 Dönemi”, “Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi” ve “Ulusal İrtibat Noktalarının 2021-2027 Dönemi Sınır Ötesi İşbirliği Programlarındaki Rolü” konularında bilgiler verilen sunumların yanı sıra, Program Ortak Teknik Sekreteryasından temsilciler de 2014-2020 dönemi uygulamaları hakkındaki sunumları ile katkı sağlamıştır.

Tanıtım etkinliğine, sınır ötesi işbirliği programlarının potansiyel yararlanıcıları olan yerel yönetimler, merkezi idarenin bölgesel temsilcilikleri, üniversiteler, eğitim kurumları, iş destekleme kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılarak 2023 yılı itibariyle başlaması planlanan yeni uygulama dönemi hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte yapılan sunumlar için lütfen tıklayınız.

Teklif çağrılarını takip etmek için lütfen https://cbc.ab.gov.tr/ ve https://www.enicbcmed.eu internet adreslerini takipte kalınız.