Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı 2021-2027 Program dönemi kapsamında Çevresel Etki Değerlendirme Raporuna ilişkin istişarelerin başlatılması

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otorite görevini yürüttüğü INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı 2021-2027 dönemine ait Çevresel Değerlendirme Raporuna ilişkin istişareler başlatılmıştır. Programın Çevresel Değerlendirme Raporu ve Bütünleşik Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejisi, Avrupa Birliği Stratejik Çevre Değerlendirmesi Yönetmeliğiyle uyumlu olarak Programın Yönetim Makamı olan Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından tek elden hazırlanmaktadır.

Söz konusu çevre değerlendirmesine ilişkin olarak oluşturulan belgeler, Program alanının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan Edirne ve Kırklareli illerine yönelik istişareler kapsamında Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile Programın paydaşı olan diğer ilgili kuruluşlar ve üçüncü tarafların görüşlerine sunulmaktadır. Bu çerçevede Çevresel Değerlendirme Raporu, Teknik Olmayan Özet, 2021-2027 dönemi Program Belgesi ve Bütünleşik Bölgesel Stratejiye aşağıdaki eklerden ulaşabilirsiniz.

İletilecek görüşler, Avrupa Komisyonunun belirlediği usuller uyarınca, Programın ve ilgili stratejilerin oluşturulması ve uygulanması esnasında çevresel hususların ve insan sağlığına yönelik olası tehlikelerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda tüm paydaşların olası görüş ve önerilerini en son 18 Ocak 2022 tarihine kadar cbcbgtr@ab.gov.tr e-posta adresine iletmesi beklenilmektedir.

İlgili belgelere buradan ulaşabilirsiniz